top of page

Stichting Rijden tegen Kanker 

Stichting Rijden tegen Kanker is sinds mei 2023 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan de stichting kunnen worden afgetrokken bij de inkomstenbelastingaangifte. Voor bedrijven die geld of goederen doneren zijn er ruime fiscale winstverrekeningen via de vennootschapsbelasting mogelijk. Mocht u advies wensen bij de wijze waarop u een éénmalige- of periodieke gift optimaal fiscaal kunt verrekenen verwijzen we graag naar de belastingdienst.

Naam stichting

Fiscaal nummer

Contactgegevens

Stichting Rijden tegen Kanker

RSIN: 865243396

Den Haag

Laan van Meerdervoort 408,

2563BD ’s-Gravenhage

secretaris-rotterdam@rijdentegenkanker.nl

Voorzitter

Functie en namen bestuurders

Beloningsbeleid

De raad van toezicht kan besluiten bestuurders, ongeacht of zij een uitvoerende functie hebben, een recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten toekennen. De betreffende kosten moeten gemaakt zijn om Stichting Rijden tegen Kanker te bevorderen en mogen geen reiskosten betreffen. Er zullen geen vacatie gelden worden uitgekeerd.

Verslag actuele activiteiten

Als stichting Rijden tegen Kanker hebben wij als doel om aanzienlijke fondsen te werven voor het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) en studenten aan te moedigen om maatschappelijk betrokken te zijn. Dit wordt bereikt door het organiseren van jaarlijkse autorally in Rotterdam, Utrecht en Leiden met een aansluitende veiling, waarbij de volledige opbrengsten gedoneerd worden. Ook worden er nevenactiviteiten georganiseerd, zoals hardloop evenementen, waarbij studenten gestimuleerd worden zich in te zetten voor het goede doel.

 

De autorally’s zijn onze meest prominente evenementen die dit jaar plaatsvond in Leiden, Utrecht en Rotterdam. Het hoofddoel van de autorally’s is om fondsen te werven voor het KWF en bewustzijn te creëren omtrent de strijd tegen kanker. Het evenement trok vorig jaar meer dan 200 deelnemers aan in Rotterdam en meer dan 150 in Utrecht en Leiden. De rally’s omvatte een route die de deelnemers langs prachtige locaties voerde, met diverse uitdagingen en opdrachten onderweg. Achteraf vond een diner plaats, onder leiding van een sterren chef, gevolgd door een veiling.

 

Naast de autorally hebben wij ons tevens gericht op het stimuleren van studenten om maatschappelijk betrokken te zijn en geld in te zamelen voor het goede doel. Dit hebben wij gedaan door sponsorlopen te organiseren op studentenverenigingen. Studenten hadden de mogelijkheid om zich individueel of als team in te schrijven en lieten zich sponsoren door familie, vrienden en medestudenten. De sponsorlopen waren een succes en hebben bijgedragen aan het vergroten van het bewustzijn omtrent kanker en het belang van onderzoek en behandeling.

 

Dankzij de inzet van deelnemers, sponsors en vrijwilligers hebben wij tijdens de autorally’s een aanzienlijk bedrag opgehaald voor het KWF. De totale opbrengst van de georganiseerde activiteiten bedroeg €438.000. Dit brengt onze totaalopbrengsten over de jaren heen naar €995.000. Deze financiële middelen zullen worden ingezet ter ondersteuning van het KWF in hun belangrijke werk op het gebied van kankeronderzoek en preventie.

 

Als stichting hebben wij nauw samengewerkt met het KWF om ervoor te zorgen dat de ingezamelde gelden op de juiste wijze worden besteed. Wij hebben regelmatig overleg gevoerd met vertegenwoordigers van het KWF om de voortgang van onze gezamenlijke inspanningen te bespreken en te waarborgen dat de opbrengsten op een effectieve en verantwoorde manier worden gebruikt.

 

Voor de toekomst streven wij niet alleen naar continuïteit in de steden waarin wij evenementen te organiseren, maar hopen wij ook uit te breiden naar andere (studenten)steden. Zo hopen wij het maatschappelijke bewustzijn bij studenten te vergroten en meer onderzoek mogelijk te maken.

Belangrijke punten beleidsplan

Stichting Rijden tegen Kanker is een stichting die zich bezighoudt met het ophalen van middelen voor het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF). Dit wordt gedaan door het organiseren van autorally’s en veilingen als hoofdactiviteit en het onder andere organiseren van hardloopevenementen als nevenactiviteit. Op het moment van schrijven is Stichting Rijden tegen Kanker in drie steden actief. Alle activiteiten worden georganiseerd door leden van studentenverenigingen. Het gaat om de volgende entiteiten: RSC/RVSV (Rotterdam), USC/UVSV (Utrecht) en Minerva (Leiden). De evenementen worden georganiseerd door een dagelijks bestuur, die tevens allemaal lid zijn van de bovengenoemde studentenverenigingen. De dagelijkse besturen worden begeleid door een Raad van Advies (RVA), die wordt samengesteld uit oud-organisatoren van de evenementen. Dit alles om de continuïteit van de evenementen te kunnen garanderen. De stichting bestaat uit vier gekozen leden van de RVA: Voorzitter, Penningmeester, Secretaris en Algemeen Bestuurder. De vijfde positie wordt bekleed door de president van RSC/RVSV en krijgt de titel ‘Algemeen Bestuurder’. Alle leden van het dagelijks bestuur, leden van de RVA en leden van de stichting doen alles op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld voor de geleverde inspanningen.

bottom of page