Terug naar Over Ons

Vorig jaar zou de lustrumeditie van de rally “Rijden Tegen Kanker” plaats hebben gevonden, echter heeft dit door het coronavirus geen doorgang kunnen vinden. Om het gemis van de bijdrage die afgelopen jaar geleverd zou worden te compenseren,  zetten we dit jaar hoog in om zo de Rally uit te laten monden in een groot succes. 

Zodoende zijn we vroeg begonnen met een groep kersverse commissieleden om in een jaar tijd de dag tot in de details toe te regelen. Binnen de commissie ben ik verantwoordelijk voor het dagprogramma. Dit houdt in dat ik vanaf het moment van aankomst bij de startlocatie tot uw aankomst op de sociëteit ga zorgen voor een geslaagde dag. 

Dat ik extra gemotiveerd ben door de omstandigheden van dit jaar komt doordat ik op jongere leeftijd al heb gezien hoe het is om door de ziekte langs de zijlijn te staan. Bij mijn vader is drie keer kanker geconstateerd en gelukkig heeft hij dit overleefd. De gevolgen waren echter ingrijpend, zo heeft hij chemotherapie gehad, een aantal operaties en moest hij lang herstellen. Ik kan mij dus wel deels voorstellen hoe moeilijk het voor kwetsbare mensen die een geschiedenis met kanker hebben, is om door het coronavirus weer aan de bank gekluisterd te zijn. 

Dit alles zorgt ervoor dat ik mijn steentje wil bijdragen aan het financieren van onderzoek naar de ziekte en het beperken van de gevolgen van Kanker. Ik ben er trots op dat wij als vereniging een initiatief als dit neer hebben gezet en ik hoop dat wij dit in een stijgende lijn kunnen voortzetten.