Terug naar Over Ons

Na een bewogen jaar en een uitgestelde rally, zijn wij opnieuw bezig met het klaarzetten van de 5e editie van “Rijden Tegen Kanker’. Er staan al meerdere succesvolle en geslaagde rally’s in de geschiedenis van de commissie. Wij zijn er daarom als groep, na deze onzekere periode zonder aandacht voor kanker, dan ook uiterst gemotiveerd om er een groot succes van te maken. Dit is het jaar waarin wij de stempel willen drukken op ons mooie evenement. Buiten de veiling en de loterij moet dit een dag zijn die onvergetelijk is en met een gewenste uitkomst voor iedereen die hier dagelijks mee te leven heeft. Ik heb de eerste editie van de rally al mee mogen maken. Dit was voordat ik zelf lid was geworden, sinds die tijd heeft het mij altijd achtervolgt en heb ik nu de nobele taak gekregen om deze dag te organiseren met een fantastische groep. 

 Er zijn verschillende redenen waarom ik zeer gemotiveerd ben om in deze commissie te zitten. Allereerst, ik heb veel dierbaren in mijn directe omgeving hieraan zien lijden en heb tot de kleinste kringen meegekregen hoeveel dit met een persoon kan doen en iedereen die hier omheen staat. Om te zien hoeveel leed er ontstaat bij Kanker en haar omgeving is ondragelijk. Dit is een van de redenen dat ik het erg belangrijk vind dat hier meer aandacht aan geschonken wordt. Hierbij kom ik gelijk bij mijn andere reden waarom mijn motivatie mij onderbouwt. Het hele land staat nu al meerdere maanden in het teken van Covid-19. Er wordt bijna niet meer gekeken naar andere belangrijke ziektes. Covid-19 is een groot probleem, maar ik wil niet dat daardoor de aandacht op kanker verloren gaat. Dat de ziekenhuizen nog wel genoeg plaats zullen houden voor de andere zieken. Door het organiseren van de rally zullen wij in ieder geval één dag het duistere kanker in het licht zetten voor het goede doel.

 

The hiring of a skilled writer can be a great choice if you’re trying to write an essay. There are many benefits to employing a professional writer, but there are certain factors to think about prior to hiring someone write your piece. It’s important to figure the cost if there are tight deadlines. For calculating the cost, you can access the online calculator. For a more precise estimate, you can input the level of your academic as well as the due date. You will also have the opportunity to upload any materials that help the writing service writer write your essay, like a word document, a PDF file, or even a one. When you’re done the process, you’ll get redirected to a secure pay page that allows you to input the details of your credit card as well as Apple Pay. After paying it, you’ll be able install the application.