Terug naar Over Ons

Allereerst ben ik ontzettend trots en vereerd om op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan de genezing van de verschrikkelijke ziekte kanker. In onderstaand stuk licht ik toe wat mijn beweegredenen zijn om mij in te zetten voor Rijden tegen Kanker en het KWF.

Tijdens het schrijven van dit verhaal, vallen mijn ogen geregeld links op mijn bureau. Een jonge vrouw met een brede glimlach kijkt me aan vanuit haar kastanjebruine lijst. Ik zie een vrouw die gestreden heeft, ik zie een vrouw die vroegtijdig afscheid moest nemen van het leven – omdat kanker dat besloot, ik zie een vrouw naar wie het gemis oneindig is, ik zie mijn lieve moeder met haar vrolijke roze paraplu, maar bovenal zie ik mijn drijfveer die mij de energie geeft om dit te doen.

De zeven jaar durende periode van ziekte van mijn moeder, met haar uiteindelijk overlijden in 2011 als gevolg van onder andere borst- en darmkanker is één van de grote redenen dat ik hier zit. Ik wil haar strijd, en die van alle anderen die dat niet meer kunnen, voortzetten. Ik wil bijdragen aan een ideaal waarin kinderen geen afscheid op jonge leeftijd meer hoeven te nemen van hun vader of moeder, omdat kanker ongevraagd om de hoek kwam kijken.

Pas vele jaren later terugkijkend op de ziekte van mijn moeder, besef ik me hoe belangrijk kankeronderzoek is, ondanks het verlies. Voortgang in kankeronderzoek en de komst van nieuwe behandelmethodes, in haar geval de HIPEC operatie*, schonk mij vijf extra jaar om mijn moeder mee te maken. Op een leven van een dertienjarig jongetje is dat een weergaloos verschil waar ik erg dankbaar voor ben.

Het uit eigen ervaring voortgekomen besef van de meerwaarde van kankeronderzoek wat bijdraagt aan de verbetering van behandelmethodes, levensverlenging, genezing en hopelijk ooit complete grip op deze ziekte, motiveert mij ontzettend. Het geef mij extreem veel voldoening om op deze manier iets bij te kunnen dragen aan alle mensen die direct of indirect worstelen met deze ziekte.

Ik hoop in de toekomst nog nauw betrokken te zijn met de organisatie van Rijden tegen Kanker en dit soort initiatieven te kunnen steunen. Laten we samen strijden voor een wereld waarin kanker niet meer de baas is.

*HIPEC operatie = een combinatiebehandeling van chirurgie en chemotherapie, waarbij alle zichtbare tumoren worden verwijderd en het buikvlies wordt gespoeld met een verwarmde vloeistof (41 graden) met kankerceldodende middelen.